Rezervace a záloha:

Pro rezervaci ubytování je požadováno zaplacení zálohy min. ve výši 1/2 částky za ubytování do 2 dnů od objednání nebo podle dohody na bankovní účet uvedený v sekci "Kontakt - bankovní spojení".
 
V případě, že záloha nebude uhrazena v uvedeném nebo dohodnutém termínu, rezervace se automaticky ruší a ubytovatel má právo daný termín obsadit jinými zájemci.
Zákazník i ubytovatel oznámí případné zrušení rezervace e-mailem nebo SMS zprávou.
 

Storno poplatek:   

Zákazník má právo od objednávky ubytování odstoupit bez storno polatků nejpozději 14 dnů před objednaným termínem nástupu. Za datum odstoupení se považuje den doručení e-mailu nebo SMS zprávy. Při odstoupení po uvedené lhůtě má ubytovatel právo na stornovací poplatek ve výši zaplacené zálohy. Je možné se dohodnout na přesunutí na jiný volný termín.
V případě že zákazník nastoupí po smluveném termínu nebo v jiném počtu osob než byla objednávka, hradí celý rezervovaný pobyt.
 
 

Další informace:

Je možné se ubytovat nejdříve mezi 14-15 hod.,podle obsazenosti a našich možností. Je důležité nahlásit přibližnou dobu příjezdu předem. 

Host je povinen svým počínáním v průběhu ubytování v našem RD předcházet poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru.

Z bezpečnostních důvodů ubytovaný nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Ubytovat můžeme pouze osobu, která se řádně přihlásí,za tímto účelem předloží svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.

Úhradu za ubytování zaplatí host bankovním převodem před nástupem na ubytování nebo v hotovosti při nástupu na pobyt (proti předání klíčů od objektu) podle platného ceníku. 

Koupací jezírko je hostům k dispozici pouze v letní sezónu (20.6.-15.9.) .

Uvnitř objektu je zakázáno kouřit. 

V jednolůžkovém pokoji v podkroví návštěvy nejsou povoleny! V ostatních pokojích pouze po předchozí dohodě s majiteli objektu a mimo hlavní sezónu.

Při každém odchodu z objektu je host povinen vypnout spotřebiče, zhasnout světla a zamknout.

Při odjezdu ubytovaný odevzdá všechny klíče  majiteli objektu.

V případě ztráty klíče uhradí host náklady spojené s jejich výměnou (včetně klíčové vložky) nebo jejich novým pořízením.

Hosté dbají o čistotu, pořádek a šetří energie a vybavení objektu! 

Hosté se u nás přezouvají. 

Hosté třídí odpad min. na: směsný,sklo,plast,papír,biologický odpad, staré pečivo...

Doporučujeme nahlásit speciální požadavky předem (např. jiné než péřové deky a polštáře z důvodu alergie)

Za úrazy ubytovaných osob, poškození a zničení majetku hostů a za škody způsobené přírodními živly, neodpovídáme. Ubytování hostů je poskytováno na jejich vlastní zodpovědnost.

V době od 22:00 do 7:00 hod. musí být v objektu dodržován noční klid.

V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hod.

V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo ubytování zrušit.

 

Ubytování Pod lázněmi - Ing. Marian a Eva Hraškovi, Hýlov 37, Klimkovice

3.7.2014