Ochrana osobních údajů:

Správcem nakládání a zpracování vašich osobních údajů jsou provozovatelé  a majitelé ubytovacího zařízení:
Ing. Marian Hraško a Ing. Eva Hrašková, IČ:15429075, kontakt: mail:uhrasku@email.cz nebo tel.: 721565970 (dále jen "správce"). Shromažďování vašich osobních údajů je odůvodněno zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, na jehož základě je nezbytné vést evidenci o každém ubytovaném v tomto rozsahu:
-jméno a příjmení
-adresa trvalého pobytu
-číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
-doba ubytování
-účel pobytu (služební nebo rekreační)
Tyto informace musí být dle zákona archivovány po dobu min. 6 let od posledního zápisu v evidenční knize. Tyto údaje jsou poskytovány pouze institucím zmocněným zákonem, nikomu jinému, pokud k tomu neudělíte výslovný souhlas. K automatizovanému zpracování dat nedochází. Pravidla pro ochranu osobních údajů nestanoví povinnost v tomto případě jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň není určen žádný zástupce správce ani žádný další subjekt oprávněný ke zpracování vašich osobních údajů. Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, vznést námitku proti zpracování, jakož i podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že je v nakládání s vašimi osobními údaji postupováno v rozporu se zákonem.